سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل حاتمی ماربینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب، رشته مهندسی صنایع(مدیریت سیستم
صابر ساعتی مهتدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال، دانشکده ریاضی
احمد ماکوئی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله، با معرفی واحدهای مجازی ایدهآل و ضد- ایدهآل در مدل تحلیل پوششی دادههای فازی بر اساس α – برشها، واحدها را از دید بهترین و بدترین رابطه نسبی ممکن ارزیابی میکنیم. بنابراین، برای هر واحد با توجه به ورودیها و خروجیهای فازی، دو کارائی بدست میآید که این دو توسط شاخص نزدیکی نسبی (RC) ادغام میگردند. بدین ترتیب، هر واحد تصمیمگیری بر اساس شاخص نزدیکی نسبی خود رتبهبندی میشود. در انتها، نتایج مدل تحلیل پوششی دادههای فازی پیشنهاد شده را با خروجیهای مثال عددی Guo و Tanaka (2001) مقایسه می نماییم.