سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسمن بلوری یزدلی –
مجید خیاط خلقی –
امید بزرگ حداد –

چکیده:

در این تحقیق، کاربرد برخی از انواع روش‌های بهره‌‌برداری بلند‌مدت و بهنگام بر روی مخزن کارون ۴ بررسی گردیده است. این روش‌ها شامل برنامه‌ریزی غیرخطی و برنامه‌ریزی پویا بعنوان روشهای بهره‌برداری بلندمدت، سیاست بهره‌برداری استاندارد، برنامه‌ریزی پویای استوکستیک و انواع منحنی‌های فرمان بهره‌برداری با درجه‌های توانی مختلفی از آورد و حجم ذخیره بعنوان روشهای بهره‌برداری بهنگام می‌باشند. هدف مورد مطالعه، کاهش میزان کمبود آب شرب، صنعت و کشاورزی در طول یک دوره آماری ۴۸ ماه در نظر گرفته شده است. جهت سنجش کارایی مدل‌ها از معیارهای ارزیابی کارایی مخزن شامل اعتمادپذیری، آسیب‌پذیری و برگشت‌پذیری استفاده گردیده و به منظور مقایسه آنها و انتخاب روش مناسب، از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه الکتر یک (ELECTRE I) استفاده شده است. بدین‌طریق پس از مقایسه کلیه روشها براساس معیارهای عملکرد مخزن و حذف روشهای غیرمؤثر، منحنی‌های فرمان بهره‌برداری به عنوان روش مناسب ارائه گردیده است. این منحنی‌ها، میزان حجم رهاسازی ماهانه را بعنوان تابعی از حجم ذخیره اولیه و آورد رودخانه با درجه‌های توانی مختلفی از هر یک بیان می‌کنند. آزمون منحنی برگزیده برای یک سال آماری خشک، نرمال و مرطوب نیز اعتبار این مدل را نمایان می‌سازد.