مقاله رتبه بندي تحليل پوششي داده هاي فازي برمبناي داده هاي آماري و فاصله اطمينان آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۲۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي تحليل پوششي داده هاي فازي برمبناي داده هاي آماري و فاصله اطمينان آماري
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله برنامه ريزي خطي فازي
مقاله اعداد فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورا عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يحيي پور محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل پوششي داده ها (DEA) يک تکنيک غيرپارامتري براي اندازه گيري کارايي نسبي واحدهاي تصميم گيرنده (DMU) است که در آن امکان استفاده از چندين ورودي و چندين خروجي وجود دارد. در مدل  DEAبا تشکيل مدل هاي برنامه ريزي خطي مناسب کارايي هر يک از واحدهاي تصميم گيرنده محاسبه مي شود.
در اين مقاله تحليل پوششي داده هاي فازي (FDEA) بر اساس فاصله اطمينان آماري سطح (۱-α) بررسي مي شود و با تبديل به برنامه ريزي خطي بازه اي، به روش نور آن را حل، و جوابي در فاصله اطمينان سطح (۱-α) براي مساله ارايه مي گردد و با استفاده از رتبه بندي ارايه شده در اين مقاله به رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده پرداخته و اين روش را براي چند مثال مورد بررسي قرار مي دهيم .