مقاله رتبه بندي داخلي مشتريان بانک ها با استفاده از مدل هاي رگرسيوني لاجيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۶۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي داخلي مشتريان بانک ها با استفاده از مدل هاي رگرسيوني لاجيت
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندي
مقاله بانک ها
مقاله ريسک اعتباري
مقاله مدل هاي رگرسيوني لاجيت
مقاله احتمال نکول
مقاله منحني ROC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزيان كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: ذكاوت سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رتبه بندي متقاضيان اعتبار و پيش بيني احتمال عدم بازپرداخت، يکي از اساسي ترين و ضروري ترين اصول مديريت ريسک در بانک ها و موسسات مالي است؛ به طوري که به آنها اين امکان را مي دهد که به صورت کارا در مورد اعتبارات و تسهيلات اعطايي خود با کمترين ميزان کار اداري تصميم گيري کنند. در اين مقاله يکي از روشهاي رتبه بندي با استفاده از مدل هاي رگرسيوني لاجيت به صورت دو سطحي و سه سطحي و با توجه به نسبتهاي مالي شرکتها بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد در مدل دو سطحي حدود ۷۵ درصد از مشتريان و در مدل سه سطحي حدود ۷۰ درصد مشتريان به درستي دسته بندي شده اند.