مقاله رتبه بندي شعب بورس اوراق بهادار در ايران با استفاده از تکنيک Topsis/ DEA/ AHP فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۳۰۹ تا ۳۳۱ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي شعب بورس اوراق بهادار در ايران با استفاده از تکنيک Topsis/ DEA/ AHP فازي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله سازمان بورس اوراق بهادار
مقاله شعب بورس اوراق بهادار
مقاله تحليل پوششي داده ها (DEA)
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله رتبه بندي
مقاله کارايي
مقاله تحليل سلسله مراتبي
مقاله تکنيک AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريد داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پورميبدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از نهادهاي بسيار مهم که نقش بسزايي در جذب سرمايه ها در راستاي پيشبرد و رونق اقتصادي کشورها ايفا مي کند، سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طريق تکنيک تحليل پوششي داده ها و فرايند تحليل سلسله مراتبي به دنبال اندازه گيري و مقايسه کارايي شعب بورس در ايران است. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که حجم پرسنل، سرمايه هاي ثابت، فضا، امکانات و منابع مالي مهمترين نهاده هايي هستند که بر روي کارکرد شعب بورس در سراسر کشور تاثير مي گذارند. از سوي ديگر حجم تبادلات اعم از خريد و فروش، کارمزدهاي معاملات، حق الدرج، حق عضويت و … تشکيل دهنده ستاده هاي عملکردي شعب بورس هستند. درنهايت، شعب بورس منطقه اي کيش، کرج و خراسان بطور نسبي کاراترين و شعب بورس منطقه اي اردبيل، بندرعباس و سيستان و بلوچستان ناکاراترين شعب تشخيص داده شدند.