مقاله رتبه بندي شيوه هاي تامين مالي خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۵۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي شيوه هاي تامين مالي خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تامين مالي خارجي
مقاله ريسک
مقاله هزينه سرمايه
مقاله مجموع ريسک و هزينه سرمايه
مقاله تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمس ليالستاني ميرفيض
جناب آقای / سرکار خانم: زين الدين سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ها سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از کشورهاي در حال توسعه با کمبود سرمايه و منابع مالي مواجه هستند. اين کشورها از جمله ايران، براي جبران کمبود سرمايه و منابع مالي مورد نياز خود، نيازمند جلب سرمايه هاي خارجي هستند. هدف از اين پژوهش شناسايي روش هاي تامين مالي خارجي و ارزيابي و رتبه بندي آن ها بر اساس سه شاخص ريسک، هزينه سرمايه و مجموع ريسک و هزينه سرمايه مي باشد. جامعه آماري در پژوهش حاضر عبارتست از کليه مديران و مسئولين قراردادهاي نفتي و نيز کليه صاحب نظران و اساتيد حوزه تامين مالي و نمونه آماري به تعدد ۹۶ نفر مي باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه و در مورد تجزيه و تحليل داده ها براي رتبه بندي از تفکيک AHP و از روش آمار توصيفي براي توصيف داده ها استفاده شده است. نتايج تحقيق از طريق نرم افزار Expert choice مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از رتبه بندي روش هاي تامين مالي خارجي مورد مطالعه به ترتيب بيع متقابل، BOT، FDI، خطوط اعتباري، وام هاي تضميني، فاينانس و يوزانس تعيين گرديد.