مقاله رتبه بندي صنايع در بخش تعاون با توجه به شاخصهاي توسعه محور تاثير گذار بر افزايش سهم تعاون در اقتصاد کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي و بهمن ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي صنايع در بخش تعاون با توجه به شاخصهاي توسعه محور تاثير گذار بر افزايش سهم تعاون در اقتصاد کشور
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون
مقاله رتبه بندي
مقاله تاکسونومي عددي
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ايجاد تغييرات ساختاري در اقتصاد بخش تعاون کشور به منظور بهبود عملکرد اين بخش بايد راهکارهاي سريع العمل و هدفمند مورد بررسي جامع قرار گيرند. اين موضوع سبب اصلاح رهيافتهاي سياستي پيشين در اين بخش مي شود.
يکي از مهمترين اجزاي بخش تعاون کشور، صنايع موجود در اين بخش است. بخش تعاون کشور به منظور بالندگي اين صنايع نيازمند شناخت بيشتر و اولويت بندي آنها بر اساس قابليتهايشان است. در پژوهش حاضر با استفاده از متغيرهاي مختلف کلان اقتصادي مانند اشتغال سرانه، سرمايه گذاري، توليد و صادرات به اولويت بندي صنايع در بخش تعاون کشور با کمک روشهاي آماري مانند تحليل عاملي و تاکسونومي عددي در سال ۱۳۸۳پرداخته شده است. رتبه بندي صنايع تعاوني نشان مي دهد که صنعت تـوليد مـواد غذايي و آشاميدني به دليل برخي از ويژگيهايي همچون در اختيار بودن نيروي کار ارزان و گاه غير متخصص و نيز وجود مواد اوليه مورد نياز اين صنعت در داخل کشور، در رتبه اول اولويت قرار مي گيرد و بنابراين، توجه به آن سبب افزايش درجه توسعه يافتگي صنعت در بخش تعاون مي گردد.