مقاله رتبه بندي صنايع کارخانه اي استان بوشهر بر اساس عملکرد عوامل تعيين کننده مزيت رقابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي صنايع کارخانه اي استان بوشهر بر اساس عملکرد عوامل تعيين کننده مزيت رقابتي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندي
مقاله صنايع کارخانه اي
مقاله بوشهر
مقاله تحليل عاملي
مقاله تاکسونومي عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فعاليت وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهيكي تاش محمدنبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق حاضر بسترسازي براي سياست هايي است که در جهت توسعه فرايند کارآفريني اعمال مي گردند. به عبارت دقيق تر، اين تحقيق الگويي را براي تصميم گيري مسوولين استان در جهت هدايت کارآفرينان و متقاضيان تاسيس کسب و کار و همچنين اولويت بندي حمايت از کسب و کارهاي صنعتي استان فراهم مي سازد. در حقيقت فرض ضمني مقاله اين است که صنايعي که داراي مزيت رقابتي بالاتر هستند از احتمال موفقيت بيشتري در رقابت با ساير صنايع برخوردارند و در نهايت براي کارآفريني و ايجاد کسب و کار مناسب تر هستند. در اين مقاله با استفاده از تلفيق روش ها و تکنيک هاي تحليل عاملي و تاکسونومي عددي و همچنين الهام گرفتن از روش هاي محاسبه مزيت رقابتي در عرصه اقتصادهاي منطقه اي و معرفي مجموعه اي از شاخص هاي منتخب و مرتبط با موضوع، به تعيين و شناسايي مزيت رقابتي و درجه برخورداري بخش هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي بر اساس کدهاي دورقمي ISIC (استخراج شده از آمارنامه صنعتي کارگاه هاي ۱۰ نفرکارکن و بيشتر) مي پردازيم.
نتايج نشان گر آن است که صنايع «توليد مواد و محصولات شيميايي»، «توليد ساير وسايل حمل و نقل»، «توليد ساير محصولات کاني غيرفلزي» به ترتيب سه صنعت برتر استان بوشهر به شمار مي آيند.