مقاله رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از کيفيت خدمات در شعب بانک اقتصاد نوين مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از کيفيت خدمات در شعب بانک اقتصاد نوين مشهد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مشتري
مقاله کيفيت خدمات
مقاله رتبه بندي شعب
مقاله بانک اقتصاد نوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجر شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر در پي رتبه بندي ۲۴ عامل شناسايي شده موثر بر رضايت مشتريان بانک اقتصاد نوين مشهد بر اساس اهميت عوامل و رضايت از عوامل، از ديدگاه مشتريان بانک مي باشد. تحقيق به لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي و از شاخه ميداني مي باشد. بنابراين اطلاعات مورد نياز به صورت پيمايشي و از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه در دو مرحله بوده است. در مرحله اول با توجه به منابع مختلف ليستي از عوامل در قالب پرسشنامه اوليه طراحي گرديد و در اختيار مديران و کارکنان بانک اقتصاد نوين قرار گرفت تا آنها نيز عواملي را علاوه بر عوامل مذکور که بر رضايت مشتريان موثر مي باشد به ليست اضافه نمايند. در مرحله دوم نيز با توجه به عوامل شناسايي شده پرسشنامه نهايي طراحي، تعيين اعتبار و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با تخصيص برابر در ميان ۱۴۰ نفر از مشتريان مختلف، ۷ شعبه بانک اقتصاد نوين توزيع گرديد. يافته هاي تحقيق حاکي از رتبه بندي عوامل شناسايي شده از ديدگاه مشتريان بر اساس ميزان اهميت عامل و ميزان رضايت از عامل در ۷ شعبه مختلف بانک اقتصاد نوين در شهر مشهد مي باشند.