مقاله رتبه بندي فعاليت هاي صنعتي تعاوني استان همدان بر اساس مزيت هاي نسبي و رقابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي فعاليت هاي صنعتي تعاوني استان همدان بر اساس مزيت هاي نسبي و رقابتي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارگاه هاي بزرگ صنعتي
مقاله تعاوني
مقاله مزيت نسبي
مقاله اشتغال
مقاله ارزش افزوده
مقاله بهره وري
مقاله سرمايه گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني حكمت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پور غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوديت منابع مالي جهت سرمايه گذاري، يا بالا بودن ريسک سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي و صنعتي نياز به برنامه ريزي و تعيين اولويت سرمايه گذاري را اجتناب ناپذير مي سازد. لازمه برنامه ريزي و اولويت بندي در سرمايه گذاري نيز، شناخت امکانات و قابليت هاي محيطي، بخشي و منطقه اي و در برنامه ريزي رشد و توسعه آينده کشور شناخت موقعيت و جايگاه مناطق مختلف از مهم ترين عوامل در جهت نيل به پيشرفت مي باشد. هدف اصلي اين مطالعه شناسايي صنايع داراي قابليت و پتانسيل سرمايه گذاري در بخش صنعت استان همدان، جهت هدايت سرمايه گذاري هاي بخش تعاون به طرف اين صنايع مي باشد. که براي اين منظور با استفاده از تلفيق روش هاي تحليل عاملي، تاکسونومي عددي و با بهره گيري از شاخص هاي مرتبط با موضوع و بر اساس آمار و اطلاعات ارايه شده توسط مرکز آمار ايران براي دو مقطع زماني سال هاي ۱۳۷۴ و ۱۳۸۳ فعاليت هاي صنعتي بخش تعاون استان همدان بر حسب کدهاي دو رقمي ISIC رتبه بندي گرديده اند. سپس با تلفيق نتايج به دست آمده، اولويت هاي نهايي سرمايه گذاري در بخش تعاون استان همدان را ارايه مي دهد. براي مقطع زماني سال ۱۳۷۴ بيشترين درجه برخورداري به ترتيب به کدهاي دو رقمي ISIC فعاليت هاي توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر (۲۹) (کد فعاليت است)، توليد مواد غذايي و آشاميدني (۱۵)، توليد محصولات فلزي فابريکي به جز ماشين آلات و تجهيزات (۲۸) و توليد ساير محصولات کاني غيرفلزي (۲۶) اختصاص يافته است. و براي مقطع زماني سال ۱۳۸۳ بيشترين درجه برخورداري به ترتيب به کدهاي دو رقمي ISIC توليد ساير محصولات کاني غيرفلزي (۲۶)، توليد مواد غذايي و آشاميدني (۱۵)، توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر (۲۹)، توليد وسايل نقليه موتوري (۳۴)، توليد منسوجات (۱۷)، توليد محصولات لاستيکي و پلاستيکي (۲۵) و توليد محصولات فلزي فابريکي به جز ماشين آلات و تجهيزات (۲۸) اختصاص يافته است.