مقاله رتبه بندي قدرت رقابت پذيري صنايع كوچك و متوسط در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي قدرت رقابت پذيري صنايع كوچك و متوسط در ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت پذيري
مقاله صنايع كوچك و متوسط
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مقاله بررسي رتبه بندي قدرت رقابت پذيري صنايع كوچك و متوسط در ايران مي باشد. بنگاه هاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه بسيار حايز اهميت است. موضوع رقابت پذيري يكي از مسايل اساسي مي باشد كه براي ارزيابي آن معيارهاي مختلفي وجود دارد. همچنين رقابت پذيري يك موضوع مهم و محوري مي باشد كه از آن بعنوان ابزاري براي رسيدن به رشد مطلوب اقتصادي و توسعه پايدار ياد مي شود. در شرايط كنوني اقتصادي حاكم بر جهان كه يكي از دغدغه هاي كشور ما، پيوستن به سازمان جهاني تجارت مي باشد رقابت پذير بودن به معناي امكان دست يابي به موقعيت مناسب و ثبات در بازارهاي جهاني مي باشد. لذا اين مقاله به تفكيك كدهاي طبقه بندي استاندارد فعاليتهاي صنعتي ويرايش سوم (سه رقمي) و اشتغال يك تا ۱۴۹ نفر به رتبه بندي قدرت رقابت پذيري اين صنايع  در طي دوره ۸۳-۱۳۷۹ مي پردازد.