مقاله رتبه بندي مراكز منطقه هفت دانشگاه پيام نور (با استفاده از آناليز تاكسونومي عددي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۰ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي مراكز منطقه هفت دانشگاه پيام نور (با استفاده از آناليز تاكسونومي عددي)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه پيام نور
مقاله آموزش از راه دور
مقاله رتبه بندي
مقاله تاكسونومي عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي الخاص

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله نويسندگان ضمن معرفي روش تاكسونومي عددي و روابط رياضي آن به شاخصهايي در آموزش عالي پرداخته اند كه بر اساس آن بتوان سطح توسعه يافتگي مراكز منطقه هفت دانشگاه پيام نور را رتبه بندي كرد. در اين ميان پنجاه و يك شاخص معرفي شده است. رتبه بندي مراكز دانشگاهي به دو صورت انجام گرفته است. در ابتدا با استفاده از مجموعه شاخصهاي موجود، در حالي كه به هر يك وزن مساوي داده شده است و سپس با تعديل و ادغام بعضي از شاخصهاي معرفي شده و با تكيه بر فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اداري با استفاده از سيزده شاخص رتبه بندي صورت گرفته است. نتايج حاصل نشان دهنده اين نكته است كه نتيجه به دست آمده از هر دو روش تفاوت محسوسي نداشته و به نظر مي رسد كه سيزده شاخص تعديل شده الگوي مناسبي براي ارزيابي ساليانه مراكز دانشگاه پيام نور است.