مقاله رتبه بندي مناطق شهري بر اساس سطح توسعه يافتگي: مورد استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۸۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي مناطق شهري بر اساس سطح توسعه يافتگي: مورد استان فارس
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان فارس
مقاله شاخص توسعه
مقاله رتبه بندي
مقاله روش تاكسونومي عددي
مقاله روش فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرعضدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مجيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: اين مطالعه با هدف رتبه بندي مناطق شهري استان فارس بر اساس سطح توسعه يافتگي صورت گرفت. مجموعه شاخص هاي مورد استفاده در شاخص تلفيقي توسعه يافتگي شامل شاخص هاي جمعيتي، بهداشت و سلامت، ارتباطات و مطبوعات، آموزش، تسهيلات عمومي و تفريحي، فرهنگي و اقتصادي و رفاهي مي شود. هريک از گروه ها خود داراي اجزاي جزيي تر هستند (مشتمل بر ۲۹ شاخص).
روش: اطلاعات مورد استفاده مربوط به سرشماري سال ۱۳۸۵ در استان فارس است. به منظور رتبه بندي شهرستان هاي مختلف از دو رهيافت فازي و تاكسونومي عددي استفاده شد. بر اساس نتايج، به طور نسبي، كارايي روش فازي بالاتر از روش تاكسونومي عددي است.
يافته ها و نتايج: ميان شهرستان هاي مختلف استان از نظر شاخص هاي جمعيتي، آموزشي و بهداشت و سلامت تفاوت اندكي وجود دارد و تنها كمتر از ۲۳ درصد از وزن شاخص تلفيقي مورد محاسبه به اين شاخص ها تعلق دارد؛ بر اساس روش فازي شهرستان هاي شيراز، بوانات، ارسنجان و فراشبند داراي بالاترين رتبه توسعه يافتگي مناطق شهري شهرستان هاي قيروكارزين، زرين دشت، پاسارگاد و ممسني داراي پايين ترين رتبه بودند.