مقاله رتبه بندي وضعيت سلامت کودکان در استان هاي مختلف ايران و ارتباط آن با شاخص هاي اقتصادي-اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي وضعيت سلامت کودکان در استان هاي مختلف ايران و ارتباط آن با شاخص هاي اقتصادي-اجتماعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت سلامت
مقاله شاخص هاي وضعيت سلامت
مقاله شاخص هاي اقتصادي-اجتماعي
مقاله مشخصات جمعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاديان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صدري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي آبادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شاخص سلامت و ميزان مرگ و مير کودکان از جمله شاخص هاي مهم بهداشتي است که بررسي هاي مختلف نشان دهنده تفاوت آنها در استان هاي کشور مي باشد. هدف از اين پژوهش، ارزيابي اين شاخص ها در استان هاي کشور و بررسي ارتباط آن با شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي مي باشد.
روش کار: داده هاي مرتبط با شاخص هاي سلامت بر اساس اطلاعات مرکز توسعه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جمع آوري گرديد. با استفاده از روش تحليل عاملي، رتبه سلامت در استان ها تعيين شد و با استفاده از رگرسيون چندگانه با توجه به نمره استاندارد شده در اولين عامل تلخيص شده از تحليل عاملي، ارتباط بين وضعيت سلامت کودکان با وضعيت اجتماعي اقتصادي استان ها ارزيابي گشت.
يافته ها: بررسي ۴۶ شاخص سلامت و مرگ و مير کودکان در اولين فاکتور تحليل عاملي نشان داد که به ترتيب استان هاي تهران، گيلان، سمنان، اصفهان از نظر اين شاخص ها در وضعيت مطلوب تري قرار دارند و نيز استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و لرستان به ترتيب در وضعيت نامطلوب تري قرار دارند. همچنين ارزيابي وضعيت سلامت با ۱۳ شاخص مرتبط با وضعيت اجتماعي اقتصادي نشان داد شاخص هاي جمعيت کودکان زير ۵ سال و ميزان بي سرپرستي کودکان در وضعيت سلامت اثر منفي داشته است. علاوه بر اين استان هايي که مهاجرپذير بوده اند از لحاظ وضعيت سلامت در شرايط مطلوب تري قرار داشته اند.
نتيجه گيري: استان هايي که وضعيت اجتماعي اقتصادي بهتري داشته اند از لحاظ وضعيت سلامت و نيز ميزان مرگ و مير کودکان در شرايط مطلوب تري قرار داشته اند، لذا توسعه اقتصادي و اجتماعي از عوامل مهم و تاثيرگذار در وضعيت سلامت کودکان در استان هاي مختلف کشور محسوب مي گردد.