مقاله رتبه بندي و ارزيابي عملكرد بانك با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) مطالعه موردي: (شعب مركزي بانك صنعت و معدن كشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي و ارزيابي عملكرد بانك با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) مطالعه موردي: (شعب مركزي بانك صنعت و معدن كشور)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA)
مقاله ارزيابي عملكرد
مقاله تاكسونومي (Taxonomy) و رتبه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران زاده سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: برقي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي عملكرد منابع انساني و ارايه روشهاي براي بهبود بهره وري آنان يكي از مهمترين مسايلي است كه مي تواند در افزايش كارايي يك سازمان از جمله بانك ها موثر واقع شود. هدف اصلي از پژوهش رتبه بندي و ارزيابي عملكرد شعب مركزي بانك صنعت و معدن سراسر كشور از نقطه نظر شاخص هاي منابع انساني در سال ۱۳۸۶ مي باشد. براي اين منظور، بعد از رتبه بندي شعب بانك به وسيله روش ناپارامترPCA ، براي تعيين و تصديق اعتبار مدل PCA، نتايج حاصل از رتبه بندي اين مدل را با نتايج حاصل از رتبه بندي مدل تاكسونومي مقايسه شده است. لازم به ذكر است كه در اين پژوهش شعبه هاي مركزي بانك صنعت و معدن سراسر كشور، واحدهاي تصميم گيرنده(DMUs)  مورد مطالعه مي باشند و شاخص هاي انگيزش كاركنان، احساس مسووليت، خلاقيت و نوآوري، روابط با ديگران، عملكرد فرد در سازمان، كيفيت انجام كار، مهارتها و تواناييها، نظم و انضباط به عنوان شاخص هاي خروجي و شاخص هاي تعداد پرسنل، ساعات آموزش، هزينه آموزش و تحقيقات به عنوان شاخص هاي ورودي در نظر گرفته شده است. اين تحليل بيان مي كند كه ضريب همبستگي بين دو مدل به عنوان شاخصي بر ارزيابي عملكرد خيلي به عدد يك نزديك است و به اين مفهوم است كه رتبه بندي شعب بانك مورد مطالعه به روش PCA از دقت بالايي بر خوردار مي باشد.