مقاله رتبه بندي و سطح بندي فعاليتهاي صنعتي: مطالعه استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي و سطح بندي فعاليتهاي صنعتي: مطالعه استان مازندران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليلي عاملي
مقاله طبقه بندي عددي
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله اولويت بندي صنايع
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اثني عشري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي از مزيتهاي موجود در کشور و تعيين رجحان هر يک از فعاليتهاي صنعتي، اولا به هدايت سرمايه گذاريهاي دولتي به سمت فعاليتهايي که سود آوري و اشتغالزايي بيشتري دارند کمک مي کند، ثانيا، به هدايت صحيح سرمايه گذاريهاي صنعتي بخش خصوصي به سمت اين گونه فعاليتها مي انجامد.
هدف از اجراي اين تحقيق رتبه بندي و سطح بندي فعاليتهاي صنعتي استان مازندران است. جامعه آماري بررسي شامل صنايع موجود در استان مازندران، کليه کارگاههاي صنعتي با ده نفر کارکن و بيشتر، بر اساس کدهاي سه رقمي ويرايش سوم معيار بين المللي طبقه بندي صنعتي است. پايه آماري اين تحقيق سال ۱۳۸۳بوده است. بر اساس اين داده ها، شاخصهايي در قالب سه گروه، شاخص سودآوري، شاخص اشتغال و شاخص اولويت سرمايه گذاري صنعتي، به دست آمده است. با استفاده از نرم افزارهاي مختلف اقدامات لازم براي پردازش شاخصها و معيار کردن آنها صورت گرفته است. تحليل و پردازش اطلاعات بيشتر بر پايه روشهاي تحليل عاملي و تجزيه به مولفه هاي اصلي و روش طبقه بندي عددي و تحليل خوشه اي استوار است.