مقاله رتبه بندي پتانسيل هاي توليدي و اشتغالزايي بخشهاي اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۶۷ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي پتانسيل هاي توليدي و اشتغالزايي بخشهاي اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله اقتصاد
مقاله اشتغال زايي
مقاله پتانسيل هاي توليدي
مقاله جدول داده ستانده
مقاله پيوند پيشين
مقاله پيوند پسين
مقاله کشش داده ستانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترحمي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايجاد ظرفيتهاي جديد و بکارگيري پتانسيل هاي موجود توليد، منشا تقاضا براي نيروي کار است. در اقتصاد ايران ظرفيتهاي مازاد در بخشهاي مختلف کالاها و خدمات به دليل محدوديت بازارها امري شايع است. افزايش تقاضاي نهايي و تشکيل سرمايه، بازتابي از تقاضاي داخلي و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضاي خارجي براي رشد ستانده و در نتيجه اشتغال است. اين مقاله سعي دارد با بکارگيري شاخصهاي مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده ۱۳۸۰، پتانسيل هاي توليدي و اشتغالزايي اقتصاد ايران را در قالب ده بخش رتبه بندي نمايد. در رتبه بندي ظرفيتهاي بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهاي پيوند پيشين، پسين و کشش داده ستانده استفاده مي شود. يافته ها نشان مي دهد که الزاما سياستهاي رشد محور نمي توانند اشتغالزا باشند؛ زيرا در تمام موارد، کششهاي اشتغال کمتر از کششهاي توليدي است. در ميان بخشهاي اقتصاد ايران، صنعت، کشاورزي و ساختمان از جمله بخشهايي هستند که مي توانند در فراهم ساختن فرصتهاي شغلي کليدي باشند.