مقاله رتبه بندي چالش هاي بانکداري الکترونيکي از ديدگاه مشتريان و مديران نظام بانکي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي چالش هاي بانکداري الکترونيکي از ديدگاه مشتريان و مديران نظام بانکي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداري الکترونيکي
مقاله چالش هاي آينده
مقاله تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي
مقاله نظريه مجموعه فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيد صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: قانع حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيشرفت هاي تکنولوژي، بالاخص در حوزه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات از راه دور، صنعت بانکداري را متحول کرده است. مطالعات متعددي، توسعه و پيشرفت بانکداري الکترونيکي و عملياتش را توضيح داده اند و تحقيقات زيادي درباره بانکداري الکترونيکي و عوامل موثر بر روي پذيرش آن انجام شده است، اما در زمينه چالش هاي بانکداري الکترونيکي، تحقيق اندکي انجام شده است يا اساسا تحقيقي انجام نشده است. اين تحقيق در نظر دارد چالش هاي آينده بانکداري الکترونيکي را از ديدگاه مشتريان و مديران نظام بانکي بررسي نمايد و با استفاده از تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي، مهم ترين چالش هاي بانکداري الکترونيکي را از ديدگاه مشتريان و مديران نظام بانکي اولويت بندي نمايد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که مهم ترين چالش هاي بانکداري الکترونيکي از ديدگاه مديران نظام بانکي، حفظ اطلاعات شخصي و حريم خصوصي مشتريان، امنيت اينترنت و اعتماد مشتريان است، در حالي که مهم ترين چالش هاي آينده بانکداري الکترونيکي از ديدگاه مشتريان، شهرت بانک، دسترسي به قوانين و مقررات قانوني بانکداري الکترونيکي لحظه اي، فراهم شدن خدمات آسان تر، متنوع تر و سريع تر و معتبرتر، و معتمد بودن بانک مي باشد. اگرچه نتايج تحقيق نشان مي دهد که ظاهرا بين ديدگاه مديران و مشتريان توافقي وجود ندارد، اما با کمي تامل مي توان نتيجه گرفت که يک بانک وقتي از شهرت و نام و نشان معروفي برخوردار مي گردد که بتواند براي مشتريانش، خدمات معتبرتر، سريع تر، آسان تر و متنوع تر فراهم کند و از اطلاعات و حريم خصوصي مشتريانش حفاظت کند.