سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه منصوری خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
ابراهیم جباری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
سعید علیمحمدی – استایار گروه آب، دانشگاه صنعت آب و برث شهید عباسپور، تهران

چکیده:

با عنایت به محدودیت منابع و امکانات اجرای طرحهای فاضلاب بویژه محدودیت منابع مالی و اعتباری، طبیعتا پرداختن به مقوله ایجاد تاسیسات نوین جمع آوری و دفع فاضلاب برای کلیه شهرها وروستاها بدون ملحوظ نمودن اولویت ها و ضرورتها، امری نامعقول به نظر می رسد. در این شرایط برنامه ریزیهای چند معیاره روشهایی هستند که برای کمک به تصمیم گیرندگان و طراحان توسعه یافته است. مدلهای مختلفی بر اساس این برنامه ریزی توسعه یافته وجود دارد که ازمعروفترین آنها می توان به برنامه ریزی آرمانی، برنامه ریزی سازشی، روش AHP و روش ELECTRE III اشاره نمود. در میان آنها ELECTRE III یکی از قویترین و موثرترین روشهای برنامه ریزی چند معیاره است (۲و۳). در کنار این روش، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آنها می پردازد. در این مقاله ابتدابا تشریح دو روش مذکور پرداخته می شود. سپس معیارهای مهم پیشنهادی جهت اولویت بندی طرحهای فاضلاب و وزن نسبی هر یک از معیارها ارائه می شود. پس از آن با استفاده از نرم افزارهایی که قبلا بر اساس این روشها توسعه یافته اند (نرم افزار EIII-PRO بر اساس روش ELECTRE III (5) و نرم افزار RS2002 و بر اساس روش AHP (6) ) . مطالعه موردی برای ۵ شهر انجام خواهد شد و در انتها نتایج اصل از این دو مدل بایکدیگر مقایسه خواهند شد.