سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

کوروش برارپور – دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تربیت مدرس و بنیانگذار سازمان مردم نها

چکیده:

برای ارزیابی عملکرد طرح های اقتصادیرتبه بندی آنها در مقایسه با یکدیگر، روش های گوناگونی وجود دارد.این روش ها هم مبتنی بر رویکردهای کمی است و هم کیفی. اما با توجه به اینکه واقعیت های پیرامون ما بر عدم دقت بنا نهاده شده و اینکه روشهای کمی بر خلاف نامشان، از صحت کافی برخوردار نسیتند، بنابراین از کارایی لازم در فضای تصمیم گیری کیفی برخوردار نبوده و روش های کیفی ارجع تر می باشند. به همین دلیل به کارگیری روش های کیفی به منظور استفاده از طیف گسترده تری از نظرات افراد خبره در فراگرد تصمیم سازی و تصمیم گیری، سبب ارتقای سطح اعتبار یافته های علمی پژوهشگران،و افزایش قابلیت اطمینان فضای تصمیم گیری مدیران و سیاستگذاران می شود. این مقاله یافته های مطالعه را ارایه می کند که با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابتدا با رویکردی سیستمی به تحلیل عملکرد طرح های اقتصادی- توسعه ای و مفهوم سازی پیامد های ناشی از اجرای غیر علمی آنها در منطقه کلاردشت پرداخته و در ادامه با استفاده از روش یاگر به امتیازدهی و رتبه بندی آنها می پردازد.