سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا خدابنده – شرکت توزیع برق خراسان رضوی
نیما امین – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توجه به فرآیند خصوصی سازی در صنعت برق و لزوم ارائه برق با کیفیت بهتر و حداکثر نمودن رفاه اجتماعی، قابلیت اطمینان شبکههای توزیع حائز اهمیت بیشتری شده است . لذا بکارگیری روشها، سیاست ها و تجهیزاتی که بتوانند قابلیت های سیستم را در این راستا افزایش دهند اجتناب ناپذیر شده است، بطوریکه عدم توجه به این مسایل امکان رقابت را ضعیف نموده و ارائه خدمات مطلوب را میسر نمینماید . لذا ازمیان برداشتن مشکلات موجود در شبکه های توزیع و بهره برداری بهینه از این سیستم با توجه به حجم وسیع آن و تعداد زیاد تجهیزات و مشترکین از اولویت فراوانی برخوردار است . یکی از این مشکلات خاموشیهای طولانی مدت و زیان های ناشی از آن می باشد . این خاموشیها از ناحیه وقوع خطاها و اتصال کوتاه های متعدد در شبکه است که خود وابسته بهبرنامه سرویس و نگهداری می باشد . لذا با اعمال مکانیزم و شیوه های مناسب سرویس و نگهداری و همچنین عیب یابی و رفع عیب، و اجرای اتوماسیون نه تنها منجر به کاهش تعداد خطا می گردد بلکه مدت زمان خاموشیها نیز به شدت کاهش خواهد یافت .
در تحقق اهداف فوق، با توجه به محدودیت مالی و امکانات اجرایی، لزوم اولویت بندی فیدرها جهت سرویس و نگهداری و اتوماسیون شبکه های توزیع می تواند نقش موثری داشته باشد . در این مقاله پارامترهای موثر بر اتوماسیون و سرویس و نگهداری شبکه شناسایی شده و بر اساس این پارامترها و شاخص ها، اطلاعات هر فیدر استخراج گردیده و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP ) 38 ( ، فیدرهای شبکه توزیع شهرستان نیشابور که شاملفیدر ۲۰ کیلوولت میباشد رتبه بندی شده است . بر اساس نتایج بدست آمده، امکان سرویس و نگهداری، عیبیابی و اجرای اتوماسیون فیدرهای یک شهرستان بر اساس یک برنامهریزی بهینه فراهم میگردد