سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران اوسطی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، رئیس اداره کل سیستمها و انفورماتیک
مجید ضیائی موید – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مدیر برنامه ریزی و راهبرد
حمید ایرانی – کارشناسی مهندسی مکانیک، رئیس اداره راهبرد محصول

چکیده:

امروزه فنون تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MADM) در بسیاری از شرکت ها و سازمان های بزرگ بکارگرفته می شود. نتایج حاصل از بکارگیری این فنون باعث گردیده تا اغلب مدیران خطای تصمیم گیری را به حداقل ممکن برسانند. این تحقیق، کاربردی از تکنیکهای تصمیم گیری را در حل مسئله واقعی رتبه بندی موتورهای درون سوز ارائه می دهد. در ابتدا نشان داده می شود چگونه می توان از فنون تصمیم گیری برای مشخص نمودن شاخصهای مهم موتورهای درون سوز استفاده نمود. سپس به چگونگی تعیین وزن شاخصهای مذکور بااستفاده از روش AHP اشاره خواهد شد و در نهایت با بکارگیری تکنیک TOPSIS موتورها بر اساس شاخصها و وزن های بدست آمده رتبه بندی می شوند.