سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاشم صابری مقدم تهرانی – سازمان توانیر
اسماعیل حسین مردی – سازمان توانیر
مسعود قنبرزاده – سازمان توانیر
پرویز فرجی داور – سازمان توانیر

چکیده:

قابلیت ها، تعهد و ظرفیت یادگیری نیروی انسانی در جهت بالا بردن هرچه بیشتر راندمان نیروگاه ها نقش ارزنده ای ایفا می کند . از آنجائیکه تحولات صنعت برق در سطح بین المللی رقابت بین نیروگاه ها را می طلبد و از طرفی شرکتهای تابعه صنعت برق تا کنون از بعد نیروی انسانی رتبه بندی علمی نگردیده اند در این مقاله سعی شده است روشی برای رتبه بندی توانایی نیروی انسانی شرکتهای مدیریت تولید برق ارائه شود . روش مطالعه براساس برنامه ریزی خطی و استفاده از تحلیل پوشش داده ها DATA ENVELOPMENT ANALYSISکه به اختصار DEA. نامیده می شود انجام می گیردبا استفاده از این روش کاراترین شرکت ها مشخص می شود و شرکت های دیگر با آنها مقایسه و رتبه بندی می گردند . بدیهی است روش فوق الذکر در خصوص کلیه شرکت های توزیع و برق های منطقه ای قابل تعمیم می باشد . ضمناً نتایج به دست آمده از این روش می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی مدیریت شرکت ها قرار گیرد .