سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد قائمی – کارشناس ارشد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، سازمان امور اقتصاد و دارای

چکیده:

ایجاد ظرفیت های جدید و به کارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیت های مازاد در بخش های مختلف کالاها و خدمات هب دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاصای نهایی وتشکیل سرمایه بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با به کارگیری شاخص های مختلف در چهارچوب جدول داده- ستانده ۱۳۸۰، پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی اقتصاد ایران در ده بخش رتبه بندی نماید.