سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود خلیلی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
پویه اسداللهی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

اسکاپولیت های میونیت دار در سنگهای درجه متوسط و بالا تشکیل می شود. این کانی همچنین در سنگهای آذرین آلتره پنوماتولتیکی و هیدروترمال به وجود می آید که می تواند نتیجه نفوذ محلول های غنی از Cl و دی اکسید کربن باشد.
رخداد اسکاپولیت میونیت دار در لایه های ملانوسام و لویکوسام میگماتیت های متاسوماتیک منطقه مورد مطالعه (ناحیه تفت) مورد بررسی مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی قرار گرفت.
داده های حاصل از این مطالعات نشان میدهد که تشکیل اسکاپولیت های میونیت دار در این منطقه نتیجه تاثیر سیالات تاخیری غنی از گازهای کلر وانیدرید کربنیک بر روی سنگهای والد پلیتی و کربناته (سازند نایبند شمشک) بوده است و احتمالا در حرارتهای ۶۵۰c تا ۷۰۰c بوجود آمده اند.