سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمد علی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
شهرزاد شرافت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهناز خدامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از نوار ماگمایی سنوزوییک ایران مرکزی در استان اصفهان است. در بخشی از سنگ های آذر آوری و گدازه های ائوسن با ترکیب اسید تحت تٱثیر فاز ماگمایی نئوژن دگرسانی و کانی سازی آلونیت-ژاروسیت، باریت، پیریت و فیروزه انجام گرفته است. رخداد کانی های خانواده آلونیت و ژاروسیت به دلیل همراهی آنها با سیستم های اپی ترمال طلا، می تواند راهگشای اکتشاف بعدی باشد.