سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی یار محمدی – دانشی زمین‌ شناسی اقتصادی – دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – استادیار گروه زمین‌ شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – استادیار گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد شمسا – کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی و اکتشاف مدنی کشور

چکیده:

منطقه مدنی باریکا در منتهاالیه شمال غربی پهنه ساختاری سنندج-سیرجان قرار گرفته است. واحدهای گسترش یافته در این منطقه شامل یک سری سنگ‌های آتش‌فشانی-رسوبی زیردریایی با سن کرتاسه می‌باشد. سنگ‌های میزبان کانه زایی در منطقه باریک شامل ریولیت تا توف ریولیتی می‌باشد که به طور کامل در داخل پهنه برشی باریکا قرار دارند. کانه زایی طلا، نقره، فلزات پایه و باریت در منطقه باریکا به‌صورت عدسی های کوچک و بزرگ و هم روند با برگوارگی پهنه برشی قرار دارد که از پایین به بالا دست زون قابل بررسی می‌باشد: یک-زون سیلیسی سوتی داد، که در محدوده معدن باریت دارای عرض حدود ۵۰ و تولیدی ۱۰۰ و دو متر بوده و از دو قسمت غنی از پیریت و رگه های کوارتز سولفید دار قطع کننده برگواری تشکیل شده است. دو – سال غنی از سولفید و سولفوسالت ، با رهنمون ستاد چهار متر عرض و حدود ۱۰۰ متر طول شامل دو بخش پیریت -آسفالریت- سولفوسالت و بخش پیریت ماسیو می‌باشد سه- زون کان‌سنگ باریتی متشکل از چند عدسی باریتی است که بزرگ‌ترین آن‌ها دارای ضخامت ۱۰ و طولی حدود ۶۰ متر است. این زون دارای دو قسمت غنی از سولفید و سولفوسالت و فقیر از سولفید و سولفوسالت می‌باشد. با توجه به روند لایه بندی واحدهای متاتوف و اسلیت باردر بالای عدسی های یتی(که خارج از پهنه برشی قرار دارند) که هم روند با برگوارگی پهنه برشی است کانه زایی در دو سر غنی از سولفید و سولفوسالت در کان‌سنگ باریتی را می‌توان هم روند با لایه بندی و به صورت استراتیفورم در نظر گرفت. نتایج آنالیز نمونه ها از قسمت‌های مختلف زون‌های کانه زایی برای طلا، نقره و دیگر گل زد جالب توجه می‌باشد به‌طوری‌که عیار طلا در برخی نمونه‌ها در زون غنی از سولفید و سولفوسالت حتی به بیش از PMM 100 می‌رسد. با توجه به مهم‌ترین ویژگی‌های کانه زایی در منطقه باریکا از جمله محیط تکتونیکی، سنگ دربرگیرنده کانی‌شناسی و پاراژنز کانی‌ها، محتوای فلزی، زون‌های مختلف کانه زایی طلا، دگرسانی و مقایسه آن‌ها با ذخایر ماسیو سولفید غنی از طلا در دنیا می‌توان گفت کانه زایی طلا، نقره، فلزات پایه و باریت در محدوده مدنی باریکا شباهت زیادی با ذخایر ماسیو سولفید ولکاوژنیک غنی از طلا از قبیل ROSBERY ، HELLYER و QUERIVER در تاسمانیا و تعدادی ذخیره تیپ کروکو در HOKUROKO BASIN ژاپن دارد.