سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد بارانی – کارشناس اداره کل دامپزشکی استان قم
ناصر رسولی – کارشناس دفتر بررسی مبارزه و مراقبت بیمار یهای دامی سازمان دامپزشکی کش
جمال نجفی – پاتولوژیست مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور
حمیدرضا ورشویی – عضو هیئت علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی

چکیده:

بیماری آبله گوسفندی، بیماری ویروسی واگیری شدید است . که می تواند به شکل حاد ی ا مزمن اتفاق بیفتد . شدت و حدت بیماری در دامهای جوان ( بره ها ) بیشتر از بالغین می باشد . بیماری بومی ایران است و هر ساله مواردی از وقوع بیماری از استانهای مختلف منجمله استان قم گزارش می شود منتها فرم حاد بیماری پیش از دو دهه در استان قم مشاهده نشده. ویروس عامل بیماری دارای سه عضو LUMPY SKIN DISEASE-CAPRI POX-SHEEP POX می باشد . ویروس گوسفندی تنها در گوسفند بیماری ایجاد می کند و به حیوانات دیگر منتقل نمی شود . در رخدادبیماری که در زمستان ۱۳۸۶ از روستای باقرآباد واقع در اطراف دریاچه نمک استان قم اتفاق افتاد فرم حاد بیماری مشاهده شد . در این رخداد ۵ گله گوسفند با ۱۵۰۰ راس گوسفند بالغ و ۸۰۰ راس بره نوزاد در گیر بیماری شده اند که بر اثر آن ۱۷۰ راس گوسفند و ۳۰۰ راس بره تلف گردید همچنین ۵۳۰ راس گوسفند و ۲۰۰ راس بره بدنبال اقدام درمانی بهبود پیدا کردند . در این رخداد در صد ا بتلا دامها به بیماری ۵۲/۲ و درصد تلفات ۲۰/۴ مشاهده گردید . در گله های مذکور پیش از ۲۵۰ راس بزو بزغاله وجود داشته که هیچکدام درگیر بیماری نشدند . دامهای مبتلا علائم تب حدود ۴۱ درجه ، بی حالی، دبرسیون شدید، افزایش حرکات تنفسی، افزایش ضربان قلب، ریزش ترشحات مخاطی ازبینی که به ترشحات مخاطی چرکی تبدیل می شد . تورم پلکها و افزایش ترشحات چشمی که در بعضی دامها منجر به کوری دامهای بیمار گردیده است ، بروز دانه های ( پاپول های ) ریز تا ۲ سانتی متر در مناطق زیر دم ، سطح داخلی ران و کتف و
صورت که این دانه ها قرمز متورم و درد ناک که در بعضی از دامها دلمه بسته و خشک گردیده است همچنین سقط جنین در دامهای آبستن مشاهده گردیده است . تعداد قابل از بره ها بدون نشان داده علائم جلدی تلف گردیده اند . در کالبد کشائی دامهای بیمار جراحات و دانه های آبله را در نای، ششها، محوطه دهانی، زبان، حلق، شک مه، شیردان ودر یک حالت نادر جراحات آبله در ناحیه کورتکس کلیه ها و عضله قلب مشاهده گردید . عقده های لنفاوی پیش کتفی ومزانتریک تورم و خونریزی رانشان می دهد . جهت تائید تشخیص بیماری نمونه هایی از دلمه های خشک شده برداشت ودر داخل سرم فیزیولوژیک به موسسه رازی ار سال و نمونه هایی از جراحات ششها، کلیه، شیردان و پوست در فرمالین %۱۰ به بخش پاتولوژیک مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور ارسال گردید . براساس نتایج آزمایشگاهی حضور عاملبیماری آبله گوسفندی به اثبات رسید .