سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا جوانشیر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ابراهیم راستاد – دکترای زمین شناسی اقتصادی
بهروز مهری – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

مطالعه و بررسی کانسارها و نشانه های معدنی سرب و روی درناحیه متالوژنی بافق (شمال کوه بنان تا بهاباد نشان میدهد که دراین محور تعداد بسیارزیادی کانسار سرب و روی وجود دارد که غالبا دارای جایگاه چینه شناسی ویژه ای هستند بیشتر این کانسارها در سنگهای کربناته پالئوزوئیک تا کرتاسه قرار دارند. که از جهت ذخیره کوچک بوده و توسط روشهای قدیمی و با حفر تونل مورد بهره برداری قرار گرفته اند هم اکنون تعداد اندکی از این کانسارها فعال بوده و مورد بهره برداری ویا اکتشاف قرار دارند .