سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا مهدی زاده – تهران – دانشکده دامپزشکی – بخش آبزیان
پولین شهره – تهران – دانشکده دامپزشکی – بخش آبزیان
آروین کبیری – تهران – دانشکده دامپزشکی – بخش آبزیان
علیرضا باباعلیان امیری – تهران – دانشکده دامپزشکی – بخش آبزیان

چکیده:

در شهر یور ماه ۱۳۸۶ تعدادی نمونه از دو کارگاه متفاوت پرورش قزل آلای رنگین کمان واقع در جاده هراز به آزمایشگاهی خصوصی در آمل ارجاع یافت . کارگاههای فوق با ظرف یت ۱۰۰۰۰۰ قطعه و ۳۰۰۰۰ قطعه به ترتیب ۱۰ و ۵۰ درصد تلفات داشتند .
علائم بالینی مشاهده شده شامل تیرگی پوست ، اگزوفتالمی، خونریزی شد ید جلدی و آبششی، خونریزی در سر ، مخرج و باله مخرجی بود . در کالبدگشائی تجمع ما یع درمحوطه شکمی، پرخونی و خونریزی منتشره در کبد، طحال و کلیه، بزرگ شدگی طحال ، پرخونی وخونریزی به همراه نکروز مخاط روده مشاهده گرد ید . جهت تشخیص نمونه برداری از ناحیه قدامی کلیه و کبد و کشت در محیط " تر یپل سوی بین آگار " صورت گرفت، در رنگ آمیزی گرم باسیل ها ی میله ای گرم منفی ز یر میکروسکوپ مشاهده شد که کاتالاز مثبت و اکسیداز منفی بودند . با کشت در محیط انتخابی یرسینیا و رشد باکتری، بیماری یرسینیوزیس تشخیص داده شد . جهت درمان پس از آنتی بیوگرام،اکسی تتراسا یکلین با دوز ۷۵ میلی گرم / کیلوگرم تجو یز گرد ید . توصیه گرد ید ماهیان بیمار حذف شوند و لوازم کارگاه ضدعفونی گردد . به دنبال درمان کاهش چشمگیر تلفات و علائم بهبودی مشاهده گردید .