سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم تهران گروه زمین شناسی
علی خردمند – دانشگاه تربیت معلم تهران گروه زمین شناسی

چکیده:

نهشته های سازند هجدک (Middle Bajocian – Lower bathonian) بصورت هم شیب بر روی آهک بادامو قرار داشته و با کنگلومرای قاعده بیدو بطور ناپیوسته پوشیده می شود. منطقه مورد مطالعه در اطراف زرند کرمان (ناودیس هجدک) قرار دارد. هدف از اینمطالعه شناسایی رخساره محیط های رسوبی و شناسایی خواستگاه اجزای تشکیل دهنده سازند هجدک می باشد. ضخامت این سازند در منطقه مورد مطالعه بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ متر است و از دو مجموعه رخساره ای تشکیل شده است. مجموعه رخساره ای شمار یک مرکب از دو رخساره شیل – مد ستونی و ماسه سنگ می باشد که عمدتا در یک محیط دلتایی تحت نفوذ رودخانه نهشته شده است. مجموعه رخساره ای شماره دو شامل سه رخساره شیل های تیره زغالدار، ماسه سنگ و کنگلومرا است که در یک محیط رودخانه مئاندری نهشته شده اند.
اجزای تشکیل دهنده ماسه سنگ های سازند هجدک عمدتا شامل خرده سنگهای دگرگونی درجه پایین، گنیس، گرانیت، ماسه سنگ و چرت است.
جهت جریان های قدیمی و تغییرات اندازه دانه ها نشان می دهد که خواستگاه اجزای تشکیل دهنده این ماسه سنگ هابیشتر از مناطق شمال تا شمال غرب حوضه رسوبی و به احتمال زیاد شمال تا شمال بافق و ساغند می باشد.