مقاله رخساره هاي سنگي، محيط رسوبي و تغييرات نسبي سطح آب در نهشته هاي نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: رخساره هاي سنگي، محيط رسوبي و تغييرات نسبي سطح آب در نهشته هاي نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند لالون
مقاله رخساره سنگي
مقاله جهت جريان ديرينه
مقاله تغييرات نسبي سطح آب دريا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني برزي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادسعيد نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناخت محيط رسوبي و بررسي تغييرات سطح آب، سازند لالون به سن کامبرين پيشين در برش باهمو به ستبراي ۵۵۰ متر واقع در بلوک پشت بادام، مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات صحرايي، برداشت ۱۱۰ داده جريان ديرينه و بررسي سنگ شناسي، بررسي توسط ميکروسکوپ الکتروني و تجزيه پراش اشعه ايکس نمونه هاي شيلي، منجر به تحليل رخساره اي، تعيين جهت جريان ديرينه و تفسير محيط رسوبي ديرينه در اين سازند شد. تحليل رخساره هاي سنگي حاکي از وجود ۵ رخسارة سنگي سيليسي آواري دانه درشت (Gm)، دانه متوسط (Sp, St, Sh) و دانه ريز (Fl) و يک رخساره کربناتي (دولوميتي) در اين نهشته ها مي باشد. رخساره هاي به دست آمده به همراه الگوي بايمدال دو قطبي و شواهد سنگ شناسي مانند وجود ماسه سنگ هاي گلوکونيت دار با بلوغ بافتي و ترکيبي بالا، نشان دهنده رسوبگذاري اين نهشته ها در محيط پهنه کشندي است. بررسي تغييرات نسبي سطح آب دريا در برش مورد مطالعه، حاکي از وجود دو توالي متمايز مي باشد که با ناپيوستگي نوع اول (SB1) محصور شده اند.