مقاله رخساره هاي كانه دار كانسار روي – سرب (موليبدن) احمدآباد، شمال خاور بافق و مقايسه آن با كانسار بلايبرگ (Bleiberg) در آلپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: رخساره هاي كانه دار كانسار روي – سرب (موليبدن) احمدآباد، شمال خاور بافق و مقايسه آن با كانسار بلايبرگ (Bleiberg) در آلپ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رخساره هاي كانه دار
مقاله كانسار روي – سرب (موليبدن)
مقاله سازند شتري
مقاله احمدآباد
مقاله كانسار بلايبرگ
مقاله كانسارهاي تيپ آلپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشير عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راستاد ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رباني احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار روي – سرب (موليبدن) احمدآباد در بلوك پشت بادام از پهنه ايران مركزي و در كمربند كانه زايي روي و سرب كوه بنان – بهاباد قرار دارد. اين كانسار با ژئومتري عدسي شكل، هم روند با لايه بندي و گاه رگه اي و به گونه چينه كران محدود به واحد دولوميتي سازند شتري (ترياس مياني) است. نتايج تجزيه نمونه ها، ميانگين روي را ۹ درصد، ميزان ميانگين سرب را ۵ درصد و ميانگين موليبدن را ۰٫۷ درصد نشان داده است. مطالعه مقاطع سنگ چينه شناسي نشان مي دهد كه كانه زايي در يك موقعيت چينه اي خاص و در ارتباط با رخساره هاي رسوبي ويژه، از جمله رخساره هاي ائواسپارايت دولوميتي،گرينستون ائوييدي و دولوسپارايت رخ داده است. بافت و ساخت كانه ها، شامل لامينه، دانه پراكنده، فضاپركن، توده اي، برشي، رگه – رگچه اي، استيلوليت و جانشيني است. وجود بافت هايي از كانه از قبيل لامينه، دانه پراكنده و استيلوليت كه در ارتباط با رخساره گرينستون ائوييدي مي باشند، بيانگر تشكيل كانه ها در مراحل دياژنز و در يك محيط سدي است. به دليل تاثير عملكرد گسل ها، و ايجاد ساختار هاي فرازمين – فروزمين و تاثير شديد فرايندهاي سوپرژن در منطقه، كانه ها به طور عمده به صورت غيرسولفيدي (همي مورفيت، سروسيت و ولفنيت) و به مقدار كمتر سولفيدي همچون گالن، اسفالريت، ورتزيت و پيريت ديده مي شوند. كاني هاي فلوريت، سلستيت و ژيپس نيز به طور فرعي حضور دارند. نبود مس و نقره از ويژگي هاي مهم و قابل ذكر اين كانسار است. ويژگي هايي همچون سنگ درون گير كربناتي با سن ترياس، ساخت و بافت دانه پراكنده و لامينه، ژئومتري عدسي شكل و هم روند با لايه بندي، برتري روي به سرب، نبود توده هاي آذرين، نبود كانه زايي مس و نقره در كانسار احمدآباد، همگي نشانگر آن است كه اين كانسار در شرايطي مشابه با كانسار روي و سرب تيپ بلايبرگ(Bleiberg)  در آلپ اتريش تشكيل شده است. وجود شواهد مشابه در دو كانسار احمدآباد (ايران) و بلايبرگ از جمله حضور ولفنيت به همراه روي و سرب در كانسنگ هاي ترياس و شواهد ساختي و بافتي سبب شده تا كانسار احمدآباد با نگرشي نو با اين رده جهاني از كانسارهاي روي و سرب (كانسارهاي تيپ آلپي) مورد مقايسه قرار گيرد.