سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
طاهره حلاجیان – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
داود جهانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه (آبنیک) در ۲ کیلومتری دهکده آبنیک در مسیر گرمابدره (شمال فشم) قرار دارد . سازند مبارک در این ناحیه در بر دارنده آهک های تیره رنگ همراه با میان لایه هایی از شیل و مارن های خاکستری تیره به ضخامت ۳۰۰ متر است که با ناپیوستگی هم شیب در بین سازندهای جیرود و دورود جای دارد. بررسی های صحرایی و میکروسموپی سازند مبارک در ناحیه آبنیک به شناسایی میکروفاسیس های گرینستون اائیدی رخساره ای سدی (Barrier) انجامیده است. در کمربند رخساره ای سدی میکروفاسیس های گرینستون اائیدی اینتراکلستی، اائیدی اینتراکلستی آنکوئیدی، اینتراکلستی آنکوئیدی و آنکوئیدی با ساختمان رسوبی لایه بندی مورب شناخته شده اند. در این میکروفاسیس ها اائید ها از نوع نرمال، سطحی و مرکب با ساختمان شعاعی و متحدالمرکز هستند. فابریک اائیدها سالم اند (اسپارتی نشده اند) و بدون هیچ گونه تغییری دیده می شوند. هسته اائیدی های نرمال اینتراکلست ، پلوئید، کوارتز، بیوکلست های دوکفه ای و گاستروپد (اسپاریتی شده)اکینودرم هستند.
بیوکلست های دو کفه ای و گاستروپد که دارای کانی شناسی اولیه آراگونیتی بوده اند نیز همراه اائیدها دیده می شوند. مرز بین دانه ها از نوع مماسی، محدت – مقعر و مضرس است. رخساره های سدی سازند مبارک در محیطی همسان با محیط رسوبی سد کربناته خلیج فارس و حاشیه پلاتفرن باهاماس نهشته شده اند.
از آنجا که دانه های آراگونیتی در زمان دیاژنز اسپاریتی (کلسیتی) می شوند، اسپاریتی نشدن اائیدها، اسپاریتی شدن هسته ها یآراگونیتی آنها و دانه های اسکلتی آراگونیتی در رخساره های اائیدی بیانگر آن است که شیمی آب دریا در هسته های آراگونیتی آنها و دانه های اسکلتی آراگونییتی در رخساره های اائیدی بیانگر آن است که شیمی آب دریا در زمان کربنیفر پیشین برای پدید آمدن کلسید کم منیزیم (LMC) مناسب بوده است . فشردگی زیاد و انحلال فشاری در مرز بین دانه ها و نبودن سیمان دریایی نشان دهنده نرخ رسوب گذاری بالا (پیشروی تندتر) در زمان رسوب گذاری است. بودن رخساره های کربناته توربیدیتی (Calciturbidite) نیز نشان دهنده بالا بودن سطح دریاها در زمان پدید آمدن سازند مبارک است که به ریزش رسوب کربناته از انتهای پلاتفرم و نهشته شدن آنها در بخش عمیق دریا (Highstand shedding) انجامیده است. گواهان یاد شده نشان می دهند که همسان با زمان ژوراسیک پسین و زمان های دیگر، بالا بودن سطح دریاها در روند کربنیفر پیشین نیز، به پدید آمدن اائیدهای کلسیتی انجامیده است.