سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
ملیحه فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سازند فهلیان ( بریازین – والانژنین) یکی از سنگهای مخزن نفت و گاز در جنوب باختر ایران است این سازند برای شناسایی محیطهای رسوبی ، پلاتفرم کربناته و نوع حوضه رسوبی آن در زون ایذه ( باختر گسل کازرون) مطالعه شده است . بررسی های صحرایی و میکروسکوپی سازند فهلیان به شناسایی رخساره های پلاتفرمی ( سد، تالاب پشت سد، و پهنه جزرو مدی ) و دور از پلاتفرم ( جلوی سد، آهک دوباره نهشته شده و پلاژیک) انجامیده است. مطالعه رخساره ها و تغییرات عمودی و جانبی آن ها نشان میدهند ه سازند فهلیان در منطقه مورد مطالعه در یک پلاتفرم کربناته نوع شلف، همسان با پلاتفرم شلف فلوریدا نهشته شده است.