سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحمان رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ابراهیم راستاد – دکتری زمین شناسی اقتصادی هیئت علمی گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ت
نعمت اله رشیدنژاد – دکتری پترولوژی هیئت علمی گروه پترولوژی دانشگاه تربت مدرس
رامین محمدی نیائی – کارشناس ارشد شرکت معدن کاران انگوران

چکیده:

کانسار روی- سری چاه میر، در جنوب شرق حوضه بافق، یکی از کانسارهای مهم روی-سرب رسوبی- بروندمی(SEDEX)(نظیر کوشک،زریگان، چشمه فیروزی و دره هو) می باشد که در توالی آتشفشانی- رسوبی کامبرین پیشین تشکیل گردیده است. سنگ میزبان کانسار چاه میر شامل سیلت شیلی آهکی دارای مواد آلی و شیل توفی می باشد که، توسط نفوذی های مافیک قطع شده است. کانسار چاه میر براساس ساختار، نوع و شکل کانی سازی ب سه بخش قابل تقسیم است:الف) بخش ضخیم و توده ای با کانی سازی با عیار بالا (Vent Complex Facies)ب) بخش نازکتر لایه ای و لامینه با عیار پایین اقتصادی (Bedded Ore Facies)ج) بخش رسوبی- هیدروترمال دورشونده با کانی سازی محلی و عیار پایین (Distal Sedimentary / Hydrothermal). کانی های سولفیدی اصلی شامل پیریت، مارکاسیت، اسفالریت، گالن و به صورت کمتر کالکوپیریت است که به شکل لامینه، فرامبوئیدال، دانه پراکنده و نواری در رخساره Bedded Ore و به صورت توده ای، رگه و رگچه ای، جانشینی و برشی شده در رخساره Vent Complex تشکیل شده اند.کانسار چاه میر، با ذخیره ای بیش از یک میلیون تن ماده معدنی و عیار روی ۶% و سرب ۲%، دارای منطقه بندی قوی از نظر فلزات پایه می باشد، بطوریکه میزان نسبت های Pb/Ag, Zn/Pb و Zn/Fe به سمت بخش فوقانی کانسار افزایش یافته در حالی که نسبت Pb/Zn و Cu(Zn+Pb) به سمت بالا کاهش می یابد. براساس مطالعات کانی شناسی، ساخت و بافت و ژئوشیمی، کانسار چاه میر در یک حوضه زیردریایی کششی و در نزدیکی یک گسل فعال همزمان با رسوب گذاری، توسط فرایندهای رسوبی- بروندمی تشکیل شده است. با توجه به این شواهد ، می توان این کانسارهای رسوبی-بروندمی نزدیک به دهانه بروندمی(Vent Proximal SEDEX Deposit) در حوضه بافق طبقه بندی نمود.