مقاله رخساره ها ومحيط هاي رسوبي سازند دليچاي در ناحيه عنبران (شمال اردبيل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: رخساره ها ومحيط هاي رسوبي سازند دليچاي در ناحيه عنبران (شمال اردبيل)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند دليچاي
مقاله عنبران
مقاله اردبيل
مقاله رخساره ها
مقاله محيط هاي رسوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريم دوست شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: وثيق يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مهاري رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند دليچاي به سن ژوراسيک (باژوسين – کالووين) در ناحيه عنبران (شمال اردبيل) حدود ۴۹ متر ضخامت دارد، که شامل آهک هاي مارني- ماسه اي با ميان لايه هايي از شيل هاي مارني است. بررسي هاي دقيق صحرائي و آزمايشگاهي بر روي طبقات آهکي سازند دليچاي در برش مورد مطالعه به تفکيک ۷ ميکروفاسيس منجر گرديده که نشان دهنده محيط هاي رسوبگذاري وابسته به زير محيط هاي درياي باز (Open marine) و سد يا بار (Barrier) مي باشد. رخساره هاي مناطق عميق تر گاهي خصوصيات رخساره هاي توربيدايتي از خود نشان مي دهند که به جريان هاي محيط شيب قاره (Continental slope) وانتهاي آن نسبت داده مي شوند. مدل رسوبي ارائه شده با توجه به رخساره هاي ياد شده حاکي از يک درياي کربناته شلف را تداعي مي کند که سازند دليچاي متشکل از يک سکانس رسوبي پس رونده بزرگ دربرگيرنده حداقل سه توالي کوچک تر پس رونده مي باشد که از ناحيه شيب قاره تاجلوي سد (Fore barrier) در درياي ژوراسيک نهشته شده است.