مقاله رخساره ها و محيط رسوبي نهشته سنگ ﻫﺎي کربناته کرتاسه زيرين در شمال شرق محلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: رخساره ها و محيط رسوبي نهشته سنگ ﻫﺎي کربناته کرتاسه زيرين در شمال شرق محلات
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکروفاسيس
مقاله محيط رسوبي
مقاله شلف لبه دار
مقاله نهشته هاي کرتاسه
مقاله محلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال قديم وند نادر
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمن يونس
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي اميرمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ستبراي قابل توجهي از نهشته هاي کرتاسه زيرين در شمال شرق محلات در استان مرکزي رخنمون دارد. اين نهشته ها به طور عمده از سنگ هاي کربناته و سيليسي آواري تشکيل شده، در مجموع ۳۳۲ متر ستبرا دارند. همبري زيرين اين نهشته ها با سازند شمشک به صورت ناپيوستگي زاويه ﺩار و همبري بالايي آن با سنگ آهک هاي ژوراسيک به صورت گسله است. به منظور مطالعه و تفکيک رخساره ها، شناسايي محيط هاي رسوبي و بررسي فرايندﻫﺎي دياژنتيکي، يک برش چينه شناسي در ناحيه مورد بحث انتخاب، اندازه گيري و تعداد ۱۴۰ نمونه از آن برداشت شده است. بررسي هاي صحرايي و آزمايشگاهي بخش کربناته برش مورد مطالعه منجر به شناسايي سه کمربند رخساره اي تالاب، سد و درياي باز شده است. اين گروه هاي رخساره اي در يک پلت فرم کربناته از نوع شلف حاشيه دار تشکيل شده اند.