مقاله رخساره ها و محيط رسوبي نهشته هاي سازند آسماري در شمال شرق و جنوب شرق شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: رخساره ها و محيط رسوبي نهشته هاي سازند آسماري در شمال شرق و جنوب شرق شيراز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رخساره
مقاله محيط رسوبي
مقاله سازند آسماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمالي فر فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند آسماري در مقطع داريان به ضخامت ۱۷۰ متر و در مقطع رونيز به ضخامت ۱۵۰ متر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته که با مرزهاي ناپيوسته بر روي سازند جهرم و در زير سازند رازک قرار دارد. بررسي هاي دقيق پتروگرافي در برش مورد مطالعه منجر به شناسايي ۱۵ رخساره کربناته و يک رخساره ماسه سنگي در قالب ۵ گروه رخساره اي شده است. اين گروههاي رخساره اي به ترتيب دور شدن از ساحل، عبارتند از: گروه رخساره اي پهنه جزر و مدي، گروه رخساره اي تالاب، گروه رخساره اي حفاظت شده، گروه رخساره اي سد و گروه رخساره اي درياي باز. بر اساس اين نتايج سازند آسماري در بخش هاي مختلف يک رمپ کربناتي با شيب يکنواخت (homoclinal) نهشته شده است.