مقاله رخساره ها و محيط هاي رسوب گذاري سنگ آهک هاي نوموليت دار ائوسن در جنوب خلخال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: رخساره ها و محيط هاي رسوب گذاري سنگ آهک هاي نوموليت دار ائوسن در جنوب خلخال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند زيارت
مقاله ائوسن
مقاله خلخال
مقاله محيط رسوبگذاري
مقاله رخساره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: کنگي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آفتاب نواشنق سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند زيارت در منطقه خلخال با ناپيوستگي روي آهکهاي کرتاسه قرار داشته، با توف هاي اسيدي و سنگ هاي آندزيتي به سن ائوسن که معادل بخش پاييني سازند کرج است، پوشانده شده که نشانگر واحدي از سنگ آهک نوموليت دار به سن ائوسن مياني است. ضخامت سازند مزبور در مقطع مطالعه شده ۳۶ متر است. ليتولوژي عمده آن سنگ آهک، سنگ آهک ماسه دار، سنگ آهک نوموليت دار و مارن است.
بر اساس مطالعات صحرايي و مقاطع ميکروسکپي ميکروفاسيس هاي شناسايي شده به شش زير محيط پهنه جزر و مدي، لاگون، پشت بار، بار بايوکلستي، جلوي بار و درياي باز تعلق دارند.
مدل رسوبگذاري يک درياي کم عمق در پلاتفرم اپي کنتينانتال (Epicontinental) بوده که هرگز شرايط يک درياي عميق و پر شيب را نيافته است. اين پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال بوده که در محيط هاي عهد حاضر با بخشهاي جنوبي خليج فارس قابل مقايسه مي باشد.