سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد علی کاوسی – اداره زمین شناسیمدیریت اکتشاف صنعت نفت

چکیده:

سازند دالان در برگیرنده ی سنگهای کربناته ( دالان پایینی و بالایی) و تبخیری/ آواری ( بخش نار) است مرز پایینی سازند دالان با سنگهای پالئوزوئیک و مرز بالایی آن با سازند کنگان، ناپیوسته است. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی به شناسایی چهار گروه رخساره وابسته به محیط های دریایی باز، سدی، لاگونی و پهنه های جزر و مدی رسوبی سنگهای کربناته سازند دالان نشانگر یک سکو ( Platform) از نوع رمپ (ramp) در شرایط خشک (arid) همسان بخش جنوبی خلیج فارس ولی در مقیاس وسیع تر بوده که در حاشیه ی واگری نئوتتیس قرار داشته است (لاسمی ۱۳۷۹). سازند دالان در برگیرنده ی ۸ سکانس ( چرخه ی رسوبی دسته ی سوم) است.