سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالله سعیدی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
الهام قوچی اصل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سازند مبارک (کربنیفر زیرین) در نقاط گوناگون البرز، از نواحی باختری تا خاوری آن، رخنمون دارد. ناحیه مورد مطالعه در البرز خاوری (۲۵ کیلومتری جنوب باختر دامغان)، در خاور روستای دروار، قرار دارد. مرز پایینی سازند مبارک باماسه سنگ های بخش بالایی سازند جیرود به گونه ناپیوستگی هم شیب است و مرز بالایی آن با سازند الیکا ناپیوستگی هم شیب مهمی است که به دلیل گسترش یخچال ها و حرکات کوهزایی هرسی نین پدید آمده است . هدف از این مطالعه شناسایی رخساره ها و محیط های رسوبی سازند مبارک درناحیه دروار است.
بررسی های صحرایی و میکروسکپی به شناسایی دسته های رخساره ای کربناته کم ژرفا و ژرف دریا انجامیده است.دسته رخساره ای کم ژرفا در بر گیرنده رخساره های مدستون تا وکستون بیوکلاستی پلوئیددار با آشفتگی زیستی و پکستون بیوکلاستی فرامینفردار وابسته به محیط لاگون ، رخساره های گرینستون بیوکلاستی فرامینیفردارو گرینستون اکینودرم/ براکیوپددار وابسته به محیط سد و رخساره های پکستون بیوکلاستی اکینودرم دارو وکستون – مدستون اسپیکول دار با آشفتگی زیستی وابسته به محیط آرام دریای باز، زیر پایه موج (wave base) است. دسته رخساره ای ژرف دریا در بر دارنده شیب و مارن های ستر و تیره رنگ و آهک های نازک لایه توربیدیتی (Calciturbidite) است. رخساره آهک توربیدیتی به رنگ تیره با لایه بندی نازک تاخیلی نازک است که در آنها فابریک لامینه ای مسطح و دانه بندی تدریجی تشخیص داده شده است. ساختمان رسوبی دانه بندی تدریجی به گونه سیکل های بوما نمایان شده است. بررسی های میکروسمپی رخساره توربیدیتی به تشخیص رخساره های گوناگون ازگرینستون بیوکلاستی تا مدستون انجامیده است. بیوکلاست های تشکیل دهنده این رخساره متنوع بوده و وابسته به محیط های گوناگون هستند. آنها در بر گیرنده براکیوپد، خار براکیوپد، اکینودرم، خرده های تریلوبیتف بریوزوآ و خرده های فسیل پلسی پد، اسپیکول اسفنج و در بعضی موارد کوارتز هستند. این رسوبات با ریزش از بخش آغازین حاشیه پلاتفرم و دوباره نهشته شدن در بخش ژرف دریای باز (Highstand shedding) پدید آمده اند.