سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

امراله صفری – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
لیلا جمدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

برای شناخت رخساره ها و محیط رسوبی رسوبات کرتاسه زیرین در ناحیه ی شرق اصفهان (منطقه خوراسگان)، مطالعاتی بر روی رسوبات کربناتی و تخریبی به ضخامت ۲۵۲ متر، واقع در دهکده قهجاورستان در ۲۰ کیلومتری شرق اصفهان، میان راه ارتباطی اصفهان به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی انجام شده است. مرز پایینی نهشته های مزبور با واحد زیرین، به صورت دگرشیبی زاویه دار است، به گونه ای که رخساره ماسه سنگی کرتاسه زیرین به طور دگرشیب بر روی شیل و ماسه سنگ های ژوراسیک قرار گرفته اند. این دگرشیبی، نماینگر پیشروی دریای کرتاسه پیشین، پس از فاز کیمیرین پسین (خشکی زایی) می باشد که در این منطقه پیشروی از اواخر بارمین آغاز شده و تا اواخر آپسین ادامه یافته است. با برسی و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی مربوط به سنگ های تخریبی و کربناتی، ۲ میکروفاسیس تخریبی و ۹ میکروفاسیس کربناتی در چهار زیر محیط رسوبی پهنه کشندی، لاگون، سد یا بار و دریای باز تشخیص داده شده است. این رخساره ها گویای این واقعیت است که با پیشروی دریای کرتاسه زیرین، یک دریای کم عمق در منطقه اصفهان وجود داشته و پیشروی از جنوب به شمال بوده است.