سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت الله رشید نژاد عمران – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
داوود جهانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

توالی پیشرونده کرتاسه تحتانی در جنوب شرق تربت حیدریه توازن ساختاری ایران مرکزی دربرگیرنده تعدادی از ذخایر FE-MN مانند کافردوغ ، باغ قره ، بادامک ، نوق ، بند بیشه می‌باشد . قدیمی‌ترین به نمونه‌های سنگی منطقه را اسلیتها تریاس بالا و ماسه سنگ‌ها و کنگلومراهای ژوراسیک تشکیل می‌دهد. توالی پیشرونده کرتاسه تحتانی که شامل رخسار های تخریبی، کربناتی و تف آندزیتی- بازالتی می‌باشد و دیگر شیعی بر روی واحدهای ماسه سنگ و ژوراسیک قرار می‌گیرد. در توالی پیشرونده کرتاسه تحتانی از پایین به بالا چهار افق کانه دار شناسایی شد که دو فوق آن قابل معدن‌کاری (مدنی) و دو افق آن فرعی می‌باشد. سنگ درون‌گیر افق معدنی ( I)، دولومیت و ژئومتری آن عدسی هم روند با لایه بندی و بافت آن لمیده ، پر کننده فضای خالی، افشان و جانشینی می‌باشد. کانی‌شناسی این آفاق پیرولوزیت ، پسیلوملان ، هماتیت و گوتیت است این افق بر رخسار دلوستون تشکیل گردیده و محیط رسوب‌گذاری آن سد BAR می‌باشد. سنگ درون‌گیر افق معدنی ( II) آهک خاکستری توده‌ای و ژئومتری آن عدسی هم روند با لایه بندی و بافت آن افشان، بر جای مانده، کلوئیدی و میکرواستیلولیت می‌باشد. پاراژنز کانیایی آن پیرولوزیت ، پسیلوملان ، گوتیت ، هماتیت و به ندرت کانه‌های سولفیدی مانند پی بیت است. روزنه‌های افق مدنی II شامل سندی گلوکونیتیک بایوکلاست اائید گرینستون ، اائید گرینستون و بایوکلاست گریتستون است. محیط رسوب‌گذاری این رخسار ها محیط صدی تا سدهای بایوکلاستی در نظر گرفته شده است. سنگ درون‌گیر افق‌های معرفی ماده معدنی، ماسه سنگ قاعده کرتاسه و آذر آماری پف آندزیتی تا بازالتی در کمر پایین افق مدنی I می‌باشد. بافت کار در این افق هاش شامل افشان و رگه و رگچه و پاراژنز کار نیایی آن‌ها هماتیت، پیرولوزیت ، پسیلوملان ،است.