مقاله رده بندي صناعات بديعي در سنت رتوريکي و دستوري کلاسيک غرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: رده بندي صناعات بديعي در سنت رتوريکي و دستوري کلاسيک غرب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن خطابه
مقاله دستور زبان
مقاله سبک
مقاله صناعات بديعي
مقاله رده بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمارتي مقدم داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي ارايه تصويري از سير تحول صناعات بديعي در سنت بلاغي غرب در عصرکلاسيک (قرن چهارم ق. م تا قرن چهارم م.) است. براي اين منظور، رده بندي هاي متفاوت صناعات بديعي در دو حوزه فن خطابه و دستور زبان، که تا پيش از رنسانس اساس پژوهش هاي زباني و سبک شناختي بود، بررسي شده است. در بخش نخست که به فن خطابه اختصاص دارد، جايگاه صناعات بديعي و رده بندي آن در آثار خطيبان يونان و روم باستان بحث شده است. در بخش دوم، پس از اشاره به برخي هم پوشي هاي فن خطابه و دستور زبان، صناعات بديعي از ديدگاه دستوريان عصر کلاسيک بررسي و به تفاوت هاي رده بندي و کارکرد صناعات در اين دو حوزه پرداخته شده است.