مقاله رده بندي واژه هاي مرکب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۷۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: رده بندي واژه هاي مرکب
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيب
مقاله صرف (ساختواژه)
مقاله رده بندي
مقاله واژه سازي
مقاله زبان فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاصي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بدخشان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيب از جمله مقوله هايي است که بسياري از زبان شناسان از ديرباز مورد توجه و مطالعه قرار داده اند. شايد زايابودن اين فرايند، دليلي موجه براي اين امر در بسياري از زبان ها، از جمله فارسي است. از آنجا که اين نوع واژه ها هم در زبان محاوره، توسط عامه مردم و هم توسط صاحب نظران ساخته مي شوند، زبان فارسي مي تواند از اين امکان موجود بهره کافي ببرد و بسياري از نيازهاي خود را جهت يافتن برابر نهادهاي مناسب براي واژه ها و اصطلاحات علمي بيگانه، توسط اين نوع ساخت ها مرتفع سازد. در نوشته حاضر، نگارندگان ابتدا سعي در توصيف ترکيب نموده، سپس ماهيت ذاتي آن را مورد بررسي قرار مي دهند تا جايگاه آن را در صرف نشان دهند و در اين راستا از رويکردهاي نظري مختلف بهره مي برند. در ادامه، با ارایه شيوه هاي مختلف رده بندي کلمات مرکب، سعي مي شود جامع ترين رده بندي معرفي گردد.