سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس مالیان – کارشناس ارشد فتوگرامتری

چکیده:

شبکه های عصبی سیستم های حسابگر استواری اند که حتی اگر بخشی ازشبکه از کار بیفتد یا زمانی که داده های نادرست وارد آن گردد شبکه به کار خود ادامه میدهد علت آنست که دانش ذخیره شده در شبکه در میان شمار زیادی واحد عصبی و اتصالات پخش شده نه فقط در یک یا چند واحد به عبارت دیگر مفاهیم یا نگاشتهای ذخیرده شده در یک شبکه عصبی دارای درجاتی از افزونگی redundancy است درروشهای استاندارد رده بندی تصاویر فتوگرامتری معمولا فرض می شود که داده های هر رده از پوشش زمینی land cover دارای پراکندگی گوسی می باشند اما روش شبکه عصبی در مواردی که پراکندگی داده ها شدیدا غیرگوسی باشد که غالبا چنین است نیز دارای پاسخی استوار است دراین نوشتار کارایی شبکه های عصبی خودسامان selforganizing برای رده بندی تصاویر فتوگرامتری بررسی و ارزیابی شده است.