سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رسولی ملکی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان ( تهرا
صدراله قیاسوند – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان ( تهرا
مراد اسمعیل نژاد – کارشناس ارشد پترولوژی موسسه مهندسین مشاور آشناب ( تبریز )

چکیده:

در فعالیتهای مهندسی سنگ سیستمهای مختلفی برای رده بندی توده سنگ استفاده می شود . بسیاری از این سیستمها برای سنگهای ضعیف نتایج رضایت بخشی نداشته و نوع نگهدارنده های تعیین شده براساس آنها ضعیف تر از نگهدارنده های واقعی است . در سالیان اخیر سیستمهای رده بندی تازه ای ارائه شده که از آن جمله می توان به سیستم رده بندی SRC و WC اشاره نمود . در این تحقیق به معرفی این سیستمها پرداخته شده و براساس آنها توده سنگهای مسیر تونل انحراف آب سد گرمی چای واقع در شمال شهرستان میانه مورد مطالعه قرار گرفته است .
این تونل در جناح چپ سد و در درون سنگهای میکاشیستی و تراکی آندزیتی حفر شده است . مسیر تونل به چهار زون ژئوتکنیکی تفکیک شده و مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسه مقادیر شاخص سطح سنگ ) ) SRC با مقادیر RMR و تعیین رده ژئومکانیکی سنگ در هر یک از این زونها نشان مطمئن تر و به واقعیت نزدیک تر SRC می دهد که مسیر تونل از میان توده سنگهای خیلی ضعیف می گذرد و طراحی سیستم نگهداری بر اساس رده بندی است .