سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

افشین موسوی چلک – مدیر اطلاع رسانی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی

چکیده:

در این مقاله به دسترس پذیری اطلاعات و شیوه های بهینه سازی آن د رمحیط اینترنت پرداخته شده است. ابتدا شیوه های معمول بازاریابی اطلاعات در اینترنت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، سپس استفاده از طرح های ردده بندی کتابخانه ای جهت ذخیره سازیو سازماندهی منابع اینترنتی توضیح داده شده و مزایای استفاده از این طرح ها مطرح شده است. مثالها و نمونه های فراوان از راهنماهای اینترنتی مختلف که با بهره گیری از رده بندیهای کتابخانه ای ایجاد شده اند ارائه شده و ویژگی های هر یک مورد توجه قرار گرفته است.