سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا براتی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه رازی
ایرج حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا – گرایش آب و هوا

چکیده:

هرچند در دهه های اخیر بهره برداری های غیر علمی از منابع آب و خاک غرب ایران، این مناطق پر عارضه را دستخوش خسارات فزاینده ناشی از سیل ساخته است اما شناخت ساز و کار موج های بارش زا و تغییرات زماین آرایش سیستم های فشار عامل به روش سینوپتیک می تواند زمینه بهتری برای برنامه ریزی در جهت کاهش خسارات و مهار آسیب ها ایجاد نماید.
در این پژوهش با استفاده از آمار بارش روزانه مجموعه ۱۱ ایستگاه در گستره غرب ایران و سپس نقشه های روزانه هوای تراز زمین و تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال طی سال آی ۸۵-۱۹۸۴ الگوهای سینوپتیک سیستم های عامل سنگین ترین بارش ها در سه مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه طراحی گردید. نتایج نشان داد با استقرار عمومی فرود تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال در شرق مدیترانه و هماهنگ باتغییرات زمانی مقادیر بارش، این دریا با ۴۵/۴ درصد بیشترین سهم را در تامین رطوبت بارش های غرب ایران دارد و پس از آن به ترتیب دریاهای سرخ با ۳۷/۷ و سیاه با ۱۶/۹ قرار می گیرند.